"Waarom is het belangrijk om een juiste kogeldruk te hebben? Voor een goede remwerking en wegligging te hebben van uw aanhangwagen!"

Hoe kan ik hiervoor zorgen? 

  • Plaats zware voorwerpen zoveel mogelijk op de assen van de aanhangwagen
  • Verdeel lichtere voorwerpen gelijkmatig over het laadvlak
  • Linker- en rechterhelft met een gelijk gewicht beladen
  • Vermijd puntbelastingen
  • Zorg dat de lading correct is vast gemaakt
  • De aanhangwagen dient aan het trekkend voertuig gekoppeld te worden, voordat u gaat laden en lossen

 

Voor meer informatie over de correcte kogeldruk, kan u de site van Hapert nakijken: 

Plaats zware voorwerpen zoveel mogelijk boven de as van de aanhangwagen.

Verdeel lichtere voorwerpen gelijkmatig over de laadbak.

Zorg ervoor dat de linker- en rechterhelft van de aanhanger met een gelijk gewicht beladen is.

Vermijd puntbelastingen.

Zorg er altijd voor dat de lading goed gezekerd is. Rijdt u ook buiten Nederland?

Raadpleeg dan de geldende voorschriften voor het betreffende land.

Koppel de aanhangwagen altijd aan het trekkend voortuig voordat u gaat laden en lossen.